zdjecie

-

miejscowość: Leszno
cena: 23 000,00 zł

cena: 23 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 460,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 0,23 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 285,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 570,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 65,55 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 131,10 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 23 811,78 PLN Cena końcowa: 24 362,33 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.